Styrker og utfordringer i tiden fremover

Økonomi: Langrennssporten i Norge har vært beskyttet av både god sportsånd og gode utøvere, og når utøverne gjør det godt, står sponsorene klare med midler. Dette gjør at skisporten i Norge står sterkt, også økonomisk sett. Etter at inntektene fra spilleautomater falt bort i 2008, har Skiforbundet tilnærmet tredoblet inntektene fra sponsormidler, blant annet fra Aker, som er deres hovedsponsor.

Norge ser ut til å fortsette å gå en god fremtid i møte på dette området, takket være dyktige mennesker og entusiastiske nordmenn som ser på langrenn som sin nasjonalsport.

Rekruttering: Med gode resultater går også rekrutteringen til langrennssporten godt i Norge. Mange idrettslag merker økt rekruttering i kjølvannet av de gode resultatene, og fremtiden ser lys ut, også her.

Klima: Som en følge av klimautfordringer med stigende temperatur og redusert snømengde, påvirkes skisporten i form av mangel på snø i skisporet. Mange skirenn er preget av snømangel og dermed av kunstige løyper med grønne områder rundt. Spesielt i europeisk sammenheng ser vi de samme tendensene, selv om vi har vært skånet for de største utfordringene i Norge – hittil. Om utviklingen fortsetter, vil dette bli en utfordring i årene som kommer, og som må tas på alvor.

Treningsmetoder: Internasjonalt er det resultatene som teller, og med gode resultater, kommer også sponsorene på banen. Med dårlige resultater skjer det motsatte – og økonomien forverres. Denne sammenhengen gjør at enkelte nasjoner tar i bruk omdiskuterte treningsmetoder, eller metoder som er forbudt, som doping. I norsk sammenheng har vi vært skånet fra dopingskandaler i skisporten, men i europeisk og internasjonal sammenheng har blant annet høydetrening og såkalt bloddoping lenge vært et kjent problem. Dette er en av utfordringene som Det internasjonale skiforbundet tar på alvor, og som vil være på agendaen også i tiden framover.