Er nordmenns dominans i skisporet kjedelig?

Vinteren 2014/2015 har norske langrennsutøvere dominert resultatlistene i internasjonale mesterskap – både på herresiden og kvinnesiden samtidig. Gode norske resultater har gjort at interessen for langrenn holder seg stabilt høy i Norge. Men det diskuteres hvorvidt dette er positivt eller negativt når det gjelder resten av verden.

Våren 2015 har det vært tendenser til at flere europeiske land viser dalende interesse, noe som kommer til uttrykk i kortere sendetid på TV og mindre nyhetsinteresse i blant annet Tyskland og Europa. Under VM i Falun i februar 2015 besto 30 prosent av tilskuermassen av nordmenn, og dette bekymrer, ettersom resten av de europeiske skiidrettsutøverne trenger motivasjon og stimulans for å bevare interessen. Derfor har det også vært diskutert hvorvidt Norge står i veien for andre nasjoner – og om sporten blir kjedelig å følge – i internasjonal sammenheng.

Færre tilhengere betyr også færre sponsorer og dalende økonomi i sporten totalt. Derfor har blant annet markedsdirektøren i Det internasjonale skiforbundet (FIS) luftet ideen om økonomiske styringsverktøy og regler som gjør at andre nasjoner også slipper til på de internasjonale arenaene. Det gjenstår å se om dette er endringer som vil bli iverksatt når skisesongen 2015/2016 står for døren og tiltak skal diskuteres.

Om den norske deltakelsen skal begrenses, eller om tendensene går i bølger, gjenstår å se. De norske utøvernes erfaring i skisporet kan åpne dører og gjøre at man tenker nytt – og erfaringen og kunnskapen kan selvsagt benyttes positivt. Det er ingen tvil om at det norske skilandslaget og de norske langrennsløperne har en struktur og treningsmetoder som fører dem langt opp på resultatlistene – noe andre nasjoner kan lære mye av. Ved at flere nasjoner jobber målrettet og bevisst på samme måte som de norske utøverne, kan de oppnå høyere resultater over tid.

Da vil vi kanskje se en høyere konkurranseintensitet mellom europeiske og norske utøvere om en stund. Og de norske utøverne gjør også feil av og til – og vær, føreforhold og tilfeldigheter kan gjøre store og overraskende utslag, som i Falun vinteren 2015. Spenningen er ikke helt over ennå! Den kommende sesongen blir det spennende å følge våre fantastiske idrettsutøvere videre – og vi håper på overraskelser og spenning også kommende vinter!